Υπηρεσίες
Συνεργατική πλατφόρμα

Ψηφιοποίηση και ενσωμάτωση 2D δεδομένων σε 3D μοντέλα. Εργαλεία για τον καθορισμό του περιγράμματος και των βλαβών ενός ήπατος. Τηλεδιάσκεψη μεταξύ των ερευνητικών φορέων, ιατρών.Εκτύπωση 3D μοντέλων ήπατος

Εκτύπωση 3D μοντέλου ήπατος με την ενσωμάτωση του δικτύου των αγγείων και της βλάβης, δημιουργία εκμαγείου και πλήρωση με διαφανές υλικό.Εκπαίδευση

Η ύπαρξη του μοντέλου του ήπατος αποτελεί άριστο υλικό για την εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών αλλά και των προπτυχιακών φοιτητών. 

Συνεργατική πλατφόρμα ψηφιοποίησης δεδομένων 2D και διασύνδεσης ερευνητικών φορέων και ιατρών

 Σχετικά με το Liver3D

Το Liver3D αποτελεί μία καινοτομία, διεπιστημονικού χαρακτήρα, δίνοντας τη δυνατότητα τρισδιάστατης αναπαράστασης ενός μοντέλου που θα αποδίδει σε κλίμακα 1:1 το ήπαρ του ασθενούς ως πλαστικό διαφανές υλικό και θα επιτρέπει να φαίνεται η θέση και η έκταση της βλάβης αλλά και το δίκτυο των χοληφόρων αγγείων ή/και των αιμοφόρων αγγείων.

Θα βοηθήσει στον καλύτερο σχεδιασμό της χειρουργικής επέμβασης προεγχειρητικά, στην καλύτερη εκπαίδευση νέων ιατρών στην αντιμετώπιση δύσκολων περιστατικών και στην αντιμετώπιση δύσκολων περιστατικών όπως ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος.
Συνεργαζόμενοι Φορείς