Σχετικά με το Liver3D
Οι 3D εκτυπωτές λειτουργούν όπως οι επιτραπέζιοι εκτυπωτές που συνδέονται μέσω θύρας επέκτασης σε ένα ΗΥ και έχουν τη δυνατότητα να παράγουν το 3D μοντέλο αντικειμένων που έχουν δημιουργηθεί μέσω λογισμικών CAD/CAM σε ένα ειδικό format αρχείων. Τα 3D μοντέλα των αντικειμένων που χρήζουν αναπαραγωγής σε ένα εκτυπωτή παράγονται μετά από πολύπλοκη επεξεργασία με χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού και επεξεργασίας σε ισχυρούς ΗΥ.

Στην ιατρική ωστόσο η δημιουργία του 3D μοντέλου ενός εσωτερικού οργάνου γίνεται συνήθως μέσω επεξεργασίας των εικόνων των τομογράφων (αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας) και το λογισμικό που συνοδεύει τον τομογράφο και αναλαμβάνει να αποδώσει σε 2D, στην οθόνη ενός ΗΥ, την υφή και γεωμετρία των υγειών και των παθολογικών ιστών.


Η σύνθεση των τομών δεν οδηγεί συνήθως σε ένα 3D μοντέλο του εσωτερικού οργάνου αν και θα μπορούσε με κατάλληλη επεξεργασία να αποδώσει ένα αρχείο 3D απόδοσης που μπορεί να εκτυπωθεί σε κλίμακα 1:1. Η αίσθηση που ένας ιατρός αποκτά από την εξέταση μιας τομογραφίας είναι εντελώς διαφορετική αν το τελικό προϊόν είναι τρισδιάστατο. Η περίπτωση των ασθενειών του ήπατος είναι χαρακτηριστική καθώς η ποιοτική εκτίμηση του πάσχοντος ιστού (όπως προκύπτει από την ανάγνωση και διάγνωση του ειδικού ακτινολόγου) θα πρέπει να συνοδεύεται από ακριβή ποσοτική πληροφορία και μάλιστα σε 3 διαστάσεις.

Σε περίπτωση εκτεταμένων ηπατεκτομών (όπως σε αφαίρεση καρκινικών όγκων) είναι σημαντικό να μπορεί να υπολογιστεί το ηπατικό κολόβωμα που θα παραμείνει, καθώς αυτό ανάλογα με την ποσότητα και ποιότητά του θα καθορίσει τη μετεγχειρητική έκβαση του ασθενούς. Ιδιαίτερη σημασία για να γίνει αυτό έχει η ακριβής θέση του όγκου και ειδικότερα ως προς τα σημαντικότερα αγγεία του ήπατος και προς τα χοληφόρα.

Το μέγεθος και η θέση όγκου ή άλλης ανωμαλίας του ήπατος πρέπει να προσδιοριστεί με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια προκειμένου να γίνει κατάλληλος προγραμματισμός για την ασφαλέστερη διαδικασία της αφαίρεσης και αυτό μπορεί να επιτευχθεί στο ακριβές αντίγραφο του 3Dμοντέλου του ήπατος H εκπαίδευση στις επεμβάσεις ήπατος των ειδικευόμενων ιατρών βοηθά στη βέλτιστη κατάρτιση των χειρουργών, με απώτερο στόχο την ασφάλεια του ασθενούς, ειδικά σε έναν τομέα της χειρουργικής ζωτικής σημασίας και με ιδιαίτερη πολυπλοκότητα. Περαιτέρω, η τρισδιάστατη εκτύπωση του οργάνου με τον όγκο θα συμβάλλει σημαντικά και στην καλύτερη ενημέρωση των ασθενών και των συγγενών σχετικά με το εύρος του προβλήματος και την καλύτερη αντιμετώπισή του.