Στόχοι
Το liver3D έχει σα στόχο να καλύψει τα κενά που υπάρχουν μετά την παραγωγή των αποτελεσμάτων της τομογραφίας (μια τριφασική τομογραφία αποδίδει ως τελικό προϊόν μόνο τη σειρά των εικόνων της τομογραφίας σε διαφορετικές χρονικές στιγμής της εξέτασης, ενώ μια μαγνητική μπορεί να αποδώσει μερικά από τα χαρακτηριστικά της γεωμετρίας του ήπατος σε 3Dμορφή όπως πχ το δίκτυο των χοληφόρων αγγείων) μέχρι την τελική του μεταφορά του μοντέλου σε 3Dεκτυπωτή σε κλίμακα 1:1. H σημασία της είναι ότι αποτελεί μία καινοτομία, διεπιστημονικού χαρακτήρα, η οποία θα βοηθήσει ουσιαστικά στον καλύτερο σχεδιασμό της χειρουργικής επέμβασης προεγχειρητικά, στην καλύτερη εκπαίδευση νέων ιατρών στην αντιμετώπιση δύσκολων περιστατικών και, πάνω από όλα, στην αντιμετώπιση ενός θέματος ζωής και θανάτου για τον ασθενή, όπως είναι οι πρωτοπαθείς και μεταστατικοί καρκίνοι του ήπατος, με ασφάλεια και καλύτερα αποτελέσματα.